Gasloos
Behaaglijkheid
Full electric
Geruisloos
Nul op de meter mogelijk
A ++ label haalbaar

Geschiedenis 2

 

Lucretius

60 voor Chr.

Het hele ZeroHome® concept is gebaseerd op het natuurkundig principe ‘De Brownse beweging’. 60 jaar voor Chr. ontdekte Lucretius dit fenomeen en schreef het op in een wetenschappelijk gedicht. Hij beschreef hierin de Brownse beweging van stofjes in de zon, die hij zag als een bewijs voor het bestaan van atomen en moleculen.

 

Robert Brown

1827

Vele jaren na Lucretius werd dit natuurkundig verschijnsel beschreven door de Schotse botanicus Robert Brown. Hij merkte op dat de deeltjes een onregelmatige eigen beweging vertoonden. Hij snapte het niet, maar publiceerde het in zijn eigen kringen.

 

Einstein

1905

De Browniaanse beweging werd in 1905 verder uitgewerkt door Einstein. Hij was de eerste die formuleerde dat de gemiddelde afstand van een dergelijk deeltje tot zijn oorsprong gemiddeld evenredig is met de wortel van de verstreken tijd. Hij kreeg hiervoor een eredoctoraat.

 

Jean Baptiste

1926

Jean Baptiste was een Frans natuurkundige die als eerste het bestaan van atomen ook daadwerkelijk aantoonde. Hij wist de thesis van Einstein verder uit te werken en voor zijn werk over de discontinue structuur van de materie, en met name voor zijn ontdekking van het sedimentatie-evenwicht, ontving hij de Nobelprijs in 1926.

 

Het vervolg

2019

Na deze ontdekking werd het stil rondom deze theorie. Totdat er in het 2e millennium weer mee geëxperimenteerd en het gedeeld werd. De laatste 10 jaar heeft ZeroHome deze theorie dan ook gebruikt om de regeltechniek van het systeem te perfectioneren. Met de behaaglijkheidstheorie van Fanger als leidraad werd het principe verder uitgewerkt, wat leidde tot een uniek systeem. Technische innovatie, natuurkundige wetten en doorzettingsvermogen hebben dan ook geresulteerd in ZeroHome®. Een concept dat alle klimaat aspecten tackelt door koeling, ventilatie en verwarming in één met feedback over de luchtkwaliteit in het gehele huis en dat full electric!